En automatisk integration mellan kassaregister och Fortnox för automatisk hantering av Dagkassan via e-post till Fortnox.