Bakgrundshistoria
Internsystem grundades 2007 av Peter Palma och Bob Dahlberg som var elev och lärare inom IT. Sedan påbörjade vi utveckling av ett bokpubliceringssystem och under dess utvecklingstid märkte vi att vi behövde tillföra mera kompetens och tog sedan in Rikard Glans i firman, Rikard har sedan dess gått vidare. Och endast Peter och Bob är kvar som ägare i Internsystem idag. På “Våra system” ser du några av de många system vi har utvecklat. Nedan ser du en liten presentation om ägarna och dess kompetenser.

Bob Dahlberg
Bob är civilekonom och sköter ekonomin samt kundrelationer för Internsystem, han har tidigare hållit i kurser för certifiering inom IT områden. Innan dess drev han en dator butik i Täby. Det är troligtvis Bob du träffar på seminarium och liknande event.

Peter Palma
Peter står för större delen av programmeringen som sker på Internsystem, utveckling av både front-end och back-end system. Peter är specialist på PHP, Javascript, Stylesheets och SQL. Han har arbetat inom IT sedan han var bara 14 år gammal och hjälpte till med dator systemen på Finnair där hans mamma jobbade.